สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

กระทู้มูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือและตอบคำถาม

  • สำหรับสอบถามข้อมูล/ขอคำปรึกษา
  • ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลแก่กรณีศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ
  • กระทู้ที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกแสดงต่อสาธารณะ

กระทู้มูลนิธิฯเพื่อการช่วยเหลือและตอบคำถาม (7 กระทู้)

อยากได้รายชื่อวัดในกรุงเทพที่ให้ผู้ติดเชื้อบวชได้ครับ

กระทู้หมายเลข 500031 โดย เมื่อ 28-Mar-2019

เข้าชม 718 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง

ตามที่ทราบกัน สมัยก่อนสื่อต่างๆ มักจะลงภาพผู้ป่วยเอดส์ อย่างรุนแรง เพราะเป็นวิธีเดียวที่สมัยก่อนนั้น เชื่อว่าจะทำให้เป็นการป้องกัน แต่จริงๆ แล้วเป็นการทำลาย และแยกชนชั้นระหว่าง ผู้ติดเชื้อ และผู้ไม่ติดเชื้อ กลายเป็น 2 ชนชั้นอย่างมาก  และทำให้ภาพลักษณ์คนติดตากับการเป็นเอดส์จะต้องเป็นภาระต่อสังคม, จะต้องมีสภาพไม่น่าดู หรือ ป่วยรุนแรง ซึ่งต่างกับสมัยปัจจุบันมากแล้ว

ปัจจุบัน เพื่อเปิดใจให้ผู้คนเปลี่ยนภาพเดิม ที่สื่อเคยลงแบบผิดๆ และสร้างภาพติดตาต่อคนเป็นเอดส์ ว่าจะป่วย และพึ่งพาสังคม ให้เปลี่ยนภาพลักษณ์โดยเร็วตามกระแสดิจิตอล  หรือยุค Social Media อย่างในทุกวันนี้  การเป็นผู้มี HIV กับการเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคเอดส์ นับว่าห่างกันกันมาก และห่างขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเข้าถึงของยารักษาที่ได้ผล  การที่ผู้มี HIV สามารถทำงานรับใช้สังคม และดูแลตัวเอง ตลอดจนครอบครัวได้ เหมือนเช่นผู้ไม่มี HIV ทั่วไป  อีกทั้งยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศอย่างมาก เช่นคนปกติ

อยากเริ่มต้นให้มูลนิธิ  เปลี่ยนคำว่า มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  มาเป็น HIV จะพอเป็นได้หรือไม่?  เพราะเชื่อว่า  จะทำงานรณรงค์จุดเริ่มต้นได้ง่ายมากกว่าภาพเดิมๆ  ที่สมัยก่อนคนยังติดตากับการ "ป่วย" เป็น "โรคเอดส์"  และจะสามารถปรับทัศนคติของสังคมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น กับภาพผู้ป่วยเอดส์ที่ดูสภาพแย่แบบในอดีต  และ HIV เป็นจุดเริ่มต้น แต่ ไม่ได้เป็น "จุดสุดท้าย" เสมอไปที่ทุกคนจะจบลงที่การเป็นเอดส์  ผู้มีเชื้อสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนปกติ ตามอายุขัยได้เหมือนทั่วไป หาก "ได้รับการรักษาโดยยา" อย่างถูกต้อง และรู้แต่เนิ่นๆ ล่วงหน้า รู้เร็ว ดีกว่า รู้ช้า 

อย่าเริ่มต้นทำงานรณรงค์ได้ยาก โดยพยายามปรับทัศนคติ จากสื่อที่สังคมตีตรา ในสภาพที่ดูไม่ดี และฝั่งในใจเค้าเลย แต่ให้ปรับที่การรักษาภาพลักษณ์ใหม่ๆ โดยเปลี่ยนคำว่า เอดส์ เป็น HIV คิดว่าจะเดินหน้าได้ง่ายกว่า  เพราะเมื่อมี HIV ยังไม่ได้เป็น ภาวะของ "โรค"  สามารถรักษาได้ และมีความปลอดภัย  แต่หากเริ่มต้นที่คำว่า "โรคเอดส์"   ยังไงสังคมก็ยังคงมองว่า นี้คือ "กลุ่มผู้ป่วย" โรคที่ต้องนอนรักษา สภาพดูแย่ เป็นภาระต่อสังคม  จึงคิดว่า ควรจะปรับเปลี่ยนชื่อ เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นใหม่เพื่อการปรับทัศนคติที่ดี และการเรียกร้องสำเร็จได้ง่ายขึ้น   

รบกวนพิจารณา  และจากนั้นนำมูลนิธิเข้าจดรายชื่อกับกรมสรรพากร เพื่อสามารถขอลดหย่อนภาษีได้ต่อไป  จะเพิ่มกลุ่มคนให้เข้ามาเปิดใจ และบริจาคได้มากขึ้นแน่นอน

http://www.rd.go.th/publish/29157.0.html

กระทู้หมายเลข 500028 โดย เมื่อ 27-Apr-2018

เข้าชม 1013 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง

  1. ไม่ปกปิดข้อมูลของคนไข้ผู้ที่ติดเชื้อ ทำให้ที่ทำงานของผู้ที่ติดเชื้อทราบกันหมด 
  2. ห้องที่คุณหมอให้บริการทางการแพทย์ มีแพทย์นั่งประจำ 2 ท่าน และไม่ปิดประตู เพื่อป้องกันเสียงออกนอกห้อง 
  3. ไม่มีแพทย์ประจำตัว หมุนเวียนไม่เคยซ้ำเลย
  4. ให้คนไข้อื่นมานั่งหน้าห้องที่ให้บริการมากเกินไป ซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์อัดเสียงบทสนทนาได้
  5. เมื่อคุณหมอให้คำปรึกษาและเขียนรายงานเสร็จแล้ว ยังต้องไปให้ข้อมูล เช่น สาเหตุที่ติดเชื้อ ติดมาจากแฟนผู้ชายหรือผู้หญิง แก่นางพยาบาลหรือเภสัชกรอีก ทั้ง ๆ ที่รักษามานานแล้ว รวมถึงสถานที่ให้ข้อมูล ก็อยู่ต่อหน้าคนไข้คนอื่น (เหมือนการประจาน) และดูประวัติการรักษาเสมือนว่าตนเองเป็นแพทย์ โดยอ้างว่าทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการ หากตัดนางพยาบาลหรือเภสัชกร ที่ให้คำปรึกษาด้านยาออกไป จะรวดเร็วกว่าหรือไม่

กระทู้หมายเลข 500027 โดย เมื่อ 18-Nov-2017

เข้าชม 715 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง

สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.