สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ข่าวสาร (68 ข่าว)

อัพเดตล่าสุด! การพัฒนาเครื่องมือยุติปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

เมื่อ 24-Dec-2019


เริ่มนำร่องแล้ว!! สำหรับระบบรับเรื่องรองเรียนและการคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ 20-Dec-2019


ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดฯ ครั้งที่ 9

เมื่อ 17-Dec-2019


เดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ หัวหน้าพรร๕ประชาธิปัตย์

เมื่อ 27-Nov-2019


มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายสุขภาพและโอกาส HON House Pattaya ลงพื้นที่รวบรวมรายชื่อที่ งาน TU say “NO” to sexual harassment on campus.

เมื่อ 26-Nov-2019


ทีมมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ลงพื้นรวบรวมรายชื่อ ที่วัดบางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อ 26-Nov-2019


ร่าง พ.ร.บ.บำบัดพื้นฟุคุ้ม ครองดูแล และพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. ... ใกล้คลอดแล้ว!

เมื่อ 20-Nov-2019


ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฎิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) ยื่นริเริ่มแล้ว!

เมื่อ 12-Nov-2019


ร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) ยื่นแล้วจ้า

เมื่อ 06-Nov-2019


ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนองค์กรเพื่อคัดเลือกกันเองของเครือข่ายปชช.9 ด้าน คลิ๊๊กลิ้งค์เอกสารการสมัครด้านล่าง

เมื่อ 28-Oct-2019


นับถอยหลัง 20 วัน ก่อนยื่นริเริ่่ม "ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ...(ภาคประชาชน)" มาทางนี้!!

เมื่อ 22-Oct-2019


เครือข่ายพนักงานบริการประเทศไทย นัดรวมตัวเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเข้าใจของสังคมต่อพนักงานบริการ และยอมรับในสิทธิและศักดิ์ศรี ของพนักงานบริการ

เมื่อ 17-Oct-2019


ร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... ยื่นริเริ่มแล้ววันนี้!

เมื่อ 16-Oct-2019


ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว“ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” ย้อนหลังทางนี้

เมื่อ 07-Oct-2019


ทางเลือกใหม่ เฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เทียบกันชัดๆอันไหนเข้ากับุคณ

เมื่อ 30-Sep-2019


ประชุมหารือการจัดทำเครื่องมือเพื่อสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

เมื่อ 26-Sep-2019


มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ด้านเอดส์ จับมือกับสำนักวัณโรค นักวิชาการและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

เมื่อ 26-Sep-2019


นำเสนอผลการทดลองใช้หลักสูตรลดการตีตราภายใน (Self- Stigma Reduction Program)โรงพยาบาลจะนะ

เมื่อ 19-Sep-2019


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เมื่อ 18-Sep-2019


ร่วมเข้าชื่อเพื่อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฎิติบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน)

เมื่อ 18-Sep-2019


สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.