สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ข่าวสาร (68 ข่าว)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562

เมื่อ 10-Jul-2019


ข้อกังวลของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

เมื่อ 05-Jun-2017


กิจกรรมวันสงกรานต์กับ FAR

เมื่อ 14-Apr-2017


ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

เมื่อ 10-Mar-2017


คำสั่งศุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่3/2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

เมื่อ 10-Mar-2017


คำสั่งศุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่2/2560

เมื่อ 10-Mar-2017


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต

เมื่อ 14-Oct-2016


ยืนปลัดสธ.พิจารณาทบทวนการปรับเลี่ยนสิทธิประโชยน์ใหม่ในเเรงงานข้ามชาติ

เมื่อ 10-Oct-2016


ประกาศราชกิจจานุเบกษา ปรับเกณฑ์ผู้ประกันตนติดเชื้อเอชไอวี

เมื่อ 25-Jul-2016


Where to Invade Next​ - เเหกตาดูโลกยาเสพติด

เมื่อ 01-Jul-2016


เเหกตาดูโลกยาเสพติด มุมมองต้องเปลี่ยน

เมื่อ 01-Jul-2016


ใหม่ !​พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เมื่อ 17-Jun-2016


แรงงานข้ามชาติคือทรัพย์สินที่มีค่า

เมื่อ 18-May-2016


ฟิลิปปินส์ได้สส.หญิงข้ามเพศคนแรกของประเทศ

เมื่อ 18-May-2016


มาแล้ว ! ร่างรัฐธรรมนูญ 2559

เมื่อ 29-Jan-2016


สถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน

เมื่อ 18-Jan-2016


การกำหนดจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงระหว่างรัฐไทยและมนุษย์ที่เกิดในประเทศไทย

เมื่อ 18-Jan-2016


การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอดส์

เมื่อ 12-Jan-2016


กระทรวงแรงงาน เจรจาเมียนมา เร่งพิสูจน์สัญชาติต่างด้าวแก้ค้ามนุษย์

เมื่อ 12-Jan-2016


ใครก็เปลี่ยนโลกได้

เมื่อ 12-Jan-2016


สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.