ส่งข้อความ

สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เจ้าของกระทู้ :

สร้างเมื่อ :

จำนวนเข้าชม ครั้ง

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

เข้าสู่ระบบก่อน

ความเห็นที่ 19

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 14-Mar-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 2

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 24-Sep-2016

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 20

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 14-Mar-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 21

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 14-Mar-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 22

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 14-Mar-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 23

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 19-Apr-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 24

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 27-Apr-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

หรือมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ ........ HIV  เป็นต้น เป็นการคุ้มครองรักษาสิทธิมนุษยชนของผู้มี HIV แต่ชื่อดู FAR หรือห่างไกล จากจุดเริ่มต้นที่ง่าย ต่อการรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติผู้คน และสังคม เพียงชื่อย่อ FAR ก็ดูเหนื่อยแล้ว 
 จึงรบกวนสอบถาม หารือ เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นที่ง่ายขึ้น รวดเร็ว และการลงความเข้าใจต่อคนและสังคมต่อไป  

รบกวนปรึกษาหารือเบื้องต้น

ความเห็นที่ 25

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 22-Jun-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ความเห็นที่ 26

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 25-Nov-2018

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

 เราก็ไปสมัครงานบริการมีการตรวจเชื้อhiv ตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะสมัครที่ไหนอีก ผ่านสัมภาษณ์เเต่ไม่สามารถเข้าทำงานเพราะเป็นhiv

ความเห็นที่ 27

เจ้าของความคิดเห็น :

สร้างเมื่อ : 25-May-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

สวัสดีครับ
หลังจากที่ผมได้อ่านกระทู้ที่ถามหมายเลขกระทู้ 500030 ไปแล้ว
ผมพอจะแนะนำได้ว่าให้ลองหางานของบริษัทต่างชาติที่อยู่ในไทยดู แต่สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเสนอแนะอยากให้คุณร้องเรียนไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยครับทางสายด่วน 1377 หรือ Email: help@nhrc.or.th เพื่อให้ทางคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบว่ามาตรการที่ออกโดยทางรัฐนั้นยังไม่สร้างการรับรู้ในสังคมไทยเท่าไหร่และให้หาทางช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่เข้มข้นกว่านี้
 
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
4. สิทธิในการทำงาน (Right to Work)
ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ยังสามารถทำงานได้มีสิทธิในการทำงานรวมถึงสิทธิของความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ การใช้สิ่งของสาธารณะในที่ทำงานร่วมกัน การสนับสนุนในหน้าที่การงาน ตลอดจนสิทธิในการจัดตั้ง หรือเข้าร่วมสหภาพหรือองค์กรผู้ใช้แรงงานและต้องไม่ถูกกีดกันหรือแบ่งแยกด้วยวิธีการหรือรูปแบบใดๆในที่ทำงาน

แสดงความคิดเห็น

ท่านต้องเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้

สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.