สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 18-Sep-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

12 ก.ย. 2562 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและเเปซิฟิก ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

“โครงการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ”จัดโดย สำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ ตั้งอยู่ทั่วประเทศในสำนักงานอัยการจังหวัด

การคุ้มครองสิทธิของคนติดเชื้อเอชไอวีเป็นประเด็นสำคัญทางสากล ที่องค์การสหประชาชาติมุ่งสร้างความเข้าใจว่าคนติดเชื้อไม่ใช่คนน่ารังเกียจ ไม่ใช่โรคติดต่อโดยง่าย ทุกคนควรรับรู้และเห็นใจ ซึ่งไทยได้ออกระเบียบคุ้มครอง ขจัดการเลือกปฏิบัติ ลดปริมาณคนติดเชื้อ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัตินั้น เจ้าหน้าที่รัฐพยายามดำเนินการมาโดยตลอด เมื่อพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีในการเทิดพระเกียรติ จุดประกายคุ้มครองสิทธิ ขจัดการเลือกปฏิบัติ และหาทางแก้ไขรักษาผู้ติดเชื้อ

ปัจจุบันประเทศไทยคนติดเชื้อเอชไอวีลดลง การรักษาป้องกันดีมาก คนติดเชื้อรับยาต้านไวรัสได้ฟรี เชื้อน้อยจนแพร่ไม่ได้ หรือมีความเสี่ยงก็ต้องรีบให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานงานวันเอดส์โลกมาตลอด พระองค์ท่านทรงทราบความทุกข์ของคนติดเชื้อทั้งทางกายและใจ จึงทรงทำทุกอย่างช่วยผู้ติดเชื้อ เช่น การตั้งกองทุนลดการติดเอดส์จากแม่ตั้งครรภ์สู่ลูก ตั้งกองทุนยา ทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของโลก ในการยุติการถ่ายทอดเอดส์จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ และมีการจ่ายยา PrEP ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ทั่วประเทศ

ที่ผ่านมากว่า 10 ปี อัยการมีบทบาทในแง่การให้ความรู้คุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่าไม่ควรถูกละเมิดสิทธิ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ เพราะเมื่อผู้ติดเชื้อมีปัญหาจะถูกเลิกจ้างงาน อัยการก็จะชี้แจงให้ผู้ประกอบการทราบว่าการเอาคนที่เป็นเอดส์ออกจากงานไม่ถูกต้อง และไม่ควรถูกบังคับตรวจเลือดโดยเจ้าตัวไม่ยินยอม รวมถึงการคุ้มครองเด็กติดเชื้อที่ถูกรังเกียจ ซึ่งกระทบสถาบันครอบครัว โดยจากนี้จะมีการทำงานเป็นเครือข่าย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเป็นที่ปรึกษา แรงงานจังหวัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น เพื่อลดการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความตระหนักรู้ให้คนปฏิบัติกับผู้ติดเชื้ออย่างเท่าเทียม งานวันที่12 ก.ย.นี้ เป็นวันเริ่มต้นหาทำงาน ที่ไม่ใช่ทำงานวันเดียวจบ แต่เป็นการทำงานต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ เพื่อให้ในปี พ.ศ.2573

ขอบคุณข่าวจาก

ขอบคุณภาพข่าวจากเข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.