สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว“ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” ย้อนหลังทางนี้

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 07-Oct-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว
มาดูย้อนหลังที่นี่ได้เลยจ้า
การแถลงข่าว “ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน”
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรที่ร่วมแลกเปลี่ยน

• ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

• อ.ไพศาล ลิ้มสถิตย์
ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.• รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คุณสุภัทรา นาคะผิว
ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

ดำเนินรายการโดย ภญ.วีรยา ถาอุปชิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ดูการถ่ายทอดสดย้อนหลัง https://www.facebook.com/thaidrugwatch/videos/817651085296261/

ดาวน์โหลด สไลด์ 
ชุดที่ 1 คลิ๊ก
ชุดที่ 2 คลิ๊ก


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.