สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เครือข่ายพนักงานบริการประเทศไทย นัดรวมตัวเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเข้าใจของสังคมต่อพนักงานบริการ และยอมรับในสิทธิและศักดิ์ศรี ของพนักงานบริการ

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 17-Oct-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

เครือข่ายพนักงานบริการประเทศไทย นัดรวมตัวเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเข้าใจของสังคมต่อพนักงานบริการ และยอมรับในสิทธิและศักดิ์ศรี ของพนักงานบริการ


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 บนหน้าบัญชีที่ใช้ชื่อนามว่า SirisakPosh ChaitedSpice หรือ คุณศิริศักดิ์ ไชยเทศ (ต้น) นักกิจกรรมเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ โพสต์ประกาศเชิญชวนลงชื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนสิทธิของพนักงานบริการ และเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กร รวมถึงสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวและยื่นหนังสือ ต่อ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ใน วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.(นัดรวมตัวเวลา11.30น.) ณ รัฐสภาใหม่ สัปปายะสภาสถาน สีแยกเกียกกาย ระหว่างถนนทหารกับถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมาหานครสำหรับการเคลื่อนไหวเครือข่ายพนักงานบริการประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลการแก้ไขปัญหาในกลุ่มพนักงานบริการ ความเข้าใจใหม่ให้กับสังคม และยอมรับในสิทธิและศักดิ์ศรีของพนักงานบริการ บนฐาฯคิดที่ว่า พนักงานบริการ คือ ลูกจ้าง งานบริการคือ อาชีพ และที่สำคัญคือ การยุติการเอาผิดกฎหมายอาญากับพนักงานบริการ โดยเครือข่ายพนักงานบริการมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด 6 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 

1. ยกเลิกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรามปรามการคำประเวณี พ.ศ. 2539
2. หยุดการจับกุม ล่อซื้อกับพนักงานบริการ ในความผิดจากการค้าประเวณีตามที่รัฐได้รับรองในระดับนานาชาติ
3. ตั้งคณะทำงานที่มีภาครัฐ, เอกชนและตัวแทนพนักงานบริการ รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการ นักวิชาการด้าน นักกฎหมาย ทำการศึกษาทบทวนยกเลิกการเอาผิดกับคนทำงานบริการทางเพศต่อไป และพิจารณาข้อจำกัดบางประการของกฎหมายที่มีบังคับใช้อยู่แล้ว
4. ตั้งคณะในการติดตาม บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามข้อเสนอ CEDAW ปี 2017 กับสถานบริการ
5. ตั้งคณะทำงานติดตามการจัดสภาพการทำงาน เงื่อนไขการทำงาน ให้พนักงานบริการสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
6. สนับสนุนจัดตั้งกองทุนให้พนักงานบริการสามารถเข้าถึงการศึกษา และการพัฒนาอาชีพที่ทันสมัย ต่อมา ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562  
ตัวแทนเครือข่ายพนักงานบริการ นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตัวแทนองค์กรจากภาคประชาสังคม และปรัะชาชนผู้มาร่วมแสดงเจตนารมณ์ มารวมตัวเวลา 11.30 น. ที่รัฐสภาใหม่ สัปปายะสภาสถาน สีแยกเกียกกาย ระหว่างถนนทหารกับถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมาหานคร และเข้าไปยื่นหนังสือในเวลา 12.00 น. โดยมีการแถลงการ นำโดย คุณวรกร โชติกิจวานิชกุล ตัวแทนเครือข่ายพนักงานบริการ เรียกร้องต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานบริการที่ถูกเอาเปรียบจากเงื่อนไขการทำงานในสถานบริการ 
โดยตัวแทนจากฝั่งภาครัฐ คือ คุณมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือไว้พร้อมรับว่าจะนำข้อเรียกร้อง รวมถึงข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ที่นี่
ขอขอบคุณภาพข่าวจาก workpointnews.com


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.