สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) ยื่นแล้วจ้า

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 06-Nov-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) ยื่นแล้วจ้า
จากวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการรวมตัวกันเพื่อยื่นริเริ่ม ร่าง พ.ร.บ.บำนาญฯ
วันนี้ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการรวมตัวกันอีกครั้ง พร้อมด้วยประชาชน ร่วม 60 คน เข้ายื่นเสนอ ร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ในวันนี้มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มาร่วมแสดงพลังกับทางเครือข่ายและตัวแทนประชาชาผู้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฯ
สำหรับจำนวนรายชื่อผู้สนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ที่ยื่นในวันนี้ มีด้วยกันทั้งสิ้น 14,654 รายชื่อ ยื่นต่อนายชวนหลีกภัย ประธานรัฐสภา โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานการเมืองของประธานสภา เป็นผู้รับมอบแทน
การร่วมกันผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.บำนาญฯ เป็นสิ่งสะท้อนว่า ประชนคนไทย ต้องการสวัสดิการที่เป็นลักษณะของหลักประกัน คือได้ทุกคน ไม่ใช่สวัสดิการแบบการสงเคราะห์ซึ่ง ประชาชนจะต้องร้องขอ หรือแสดงฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่สำคัญเป็น พ.ร.บ.ที่เกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคงของประชาชนในประเด็น คุณภาพชีวิตเมื่อแก่ชรา สะท้อนให้เห็นว่า ถึงเวลาที่รัฐควรจะเปลี่ยนการให้สวัสดิการแบบสงเคราะห์ เป็น เป็น"รัฐสวัสดิการ"
ทางเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ฝากมาบอกว่า งานของเรายังไม่จบ หลังจากนนี้เราต้องช่วยกันจับตาดูว่า รัฐบาล พรรคการเมืองต่างๆ จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรกับ ร่าง พ.ร.บ.นี้
มาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้ภาษีของเรา ถูกใช้เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริงกัน!!


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.