สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ร่าง พ.ร.บ.บำบัดพื้นฟุคุ้ม ครองดูแล และพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. ... ใกล้คลอดแล้ว!

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 20-Nov-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ร่าง พ.ร.บ.บำบัดพื้นฟุคุ้ม ครองดูแล และพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. ... ใกล้คลอดแล้ว!
วันนี้ที่ห้องประชุม Rhythm โรงแรมฮิพ โฮเทล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาร่าง พ.ร.บ.บำบัดพื้นฟุคุ้ม ครองดูแล และพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. ... ครั้งที่ 8
โดยในครั้งนี้ คณะทำงานเพื่อพัฒนากฎหมาย นำข้อเสนอแนะ ข้อกังวล และความคิดเห็นที่ได้รวบรวมจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ทั้ง 4 ภาค มาหารือ และปรับรายละเอียดเนื้อหาสาระของกฎหมาย เพื่อให้ครอบคลุม และตอบโจทย์การแก้ปัญหายาเสะติด โดยใช้หลักการ Harm Reduction หรือการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
ข้อมูลเสียงสะท้อนของจากการลงพื้นที่รับฟังความเห็น คณะทงานพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยฌฉพาะหน่วยภาครัฐ ยังมีความเข้าใจเรื่องการลดอันตรายที่ไม่ตรงกับสากล อีกทั้งใความเข้าใจของแต่ละหน่วยงานภายในประเทศไม่เหมือนกัน
ทำให้การปฏิบัติงานกับผู้ใช้ยาในความเป็นจริง มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การให้อำนาจเจ้าหน้าที่กักตัวผู้ใช้ยาเกิน 48 ชม. การใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องต่อรองหรือเรียกง่ายๆว่าการบังคับบำบัด เป็นต้น
ประเด็นที่ถกเถียงที่สำคัญคือ เมื่อเราผลักดันให้ไม่มีการเอาผิดผู้เสพแล้ว หน่วยงานความมั่นคง หนือกน่วบงานปกครองที่เคยจับกุมผู้ใช้ยา จะมีหน้าที่อย่างไร รวมถึงองค์กรอื่นๆมีบทบาทอย่างไร และการดึงเอาหน่วยงานท้องถิ่นเขามารวมช่วยกันแก้ปัญหา
นี้นอกจากจะหารือเพื่อแก้รายละเอียดในกฎหมายแล้ว คณะทำงานยังหายังให้โจทย์สำคัญคือ สื่งที่ต้องสื่อสารกับประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพราะกฎหมายจะคลับเคลือนไปไม่ได้เลยหากไม่มีผู้สนันสนุน ส่วนที่ว่าประชาชน หรือคนที่ไม่ใช้ยา จะต้องเข้าใจอะไร ไว้แอดจะมาเล่าให้ฟังนะ 
หลังจากการประชุมในครั้งนี้ มูลนิะิศูนย์คุ้มครงสิทธิด้านเอดส์จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งสุเท้าย ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติใน
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
และจะประชุมคณะทำงานครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะคลอดกฎหมายเพื่อนำไปให้พี่น้องช่วยกันรวมรายชื่อต่อไป
หากร่าง พ.ร.บ.เสร็จแล้ว แอดขอแรงทุกๆคน ช่วยกันสนับสนันด้วยนะจ๊ะ
มีปัญหาเรื่องสิทธิ์ ติดต่อมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.