สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ทีมมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ลงพื้นรวบรวมรายชื่อ ที่วัดบางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 26-Nov-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน2562
ทีมงานมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
ลงพื้นที่วัดบางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
สาเหตุที่เรามาลงพื้นที่ที่นี่ เป็นเพราะว่า วัดแห่งนี้ เป็นจุดแจกจ่ายน้ำมันกัญชา หากใครติดตามเพจของ มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไท ก็จะทราบกันดีว่าปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้นำกัญชาไปใช้ในเชิงการแพทย์ โดยน้ำมันกัญชาที่นำมาใช้จะต้องผลิตภายใต้สถาบันการวิจัย หรือมีหน่วยงานรัฐกำกับดูแลอยู่ ที่วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แจกจ่ายน้ำมันกัญชาเพื่อให้ผู้ป่วยได้นำไปใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หลังจากที่ผู้มารับน้ำมันกัญชาลงทะเบียนเสร็จแล้วจะต้องรอ การแจกจ่ายจะเริ่มในเวลาบ่ายโมง หลังจากที่พระคุณเจ้า ฉันภัตตราหารเพลเรียบร้อยแล้ว จะมีการความรู้เกี่ยวกับกัญชา สำหรับผู้ที่จะนำไปใช้

โดยในวันนี้มี อ.ไพศาล ลิ้มสถิต จากศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ผศ.ภญ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล เป็นนักวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา มาร่วมให้ความรู้ และเชิญชวนให้ผู้ที่มารับน้ำมันกัญชามาร่วมลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.พืชยากัญชากระท่อม และรวมถึงเชิญชวนให้ลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วย
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางวัดบางปลาหมอ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และผู้มารับน้ำมันกัญชาทุกท่าน ที่ช่วยกันผลักดันให้สังคมของเราหน้าอยู่มากขึ้น

หากท่านใดอยากร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ กับเรา สามารถ สแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารเข้าชื่อได้ที่นี่ (คลิ๊กที่ชื่อ พ.ร.บ.)เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.