สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายสุขภาพและโอกาส HON House Pattaya ลงพื้นที่รวบรวมรายชื่อที่ งาน TU say “NO” to sexual harassment on campus.

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 26-Nov-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายสุขภาพและโอกาส HON House Pattaya ลงพื้นที่รวบรวมรายชื่อที่ งาน TU say “NO” to sexual harassment on campus. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ มหาวิทยาลัยธรรมศาศาสตร์  “Sensing Gendered Issues: Sex Safe and Sound All Around TU” ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

นอกจากจะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมรายชื่อแล้ว ทางเครือข่ายสุขภาพและโอกาส จัดทำบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกปฏิบัติในสังคมไทย แจกของที่ระลึกและเชิญชวนนักศึกษา คณะอาจารย์ร่วมถ่ายรูปกับบูธกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ขอบคุณเครือข่ายสุขภาพและโอกาส HON House pattayaที่ชวนเรามาร่วมออกบูธ และโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ที่ให้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ตลอดจนนักศึกษาที่ร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล กับเรา
หากท่านใดอยากร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) กับเรา สามารถ สแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารเข้าชื่อได้ที่นี่ (คลิ๊กที่ชื่อ พ.ร.บ.)


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.