สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ หัวหน้าพรร๕ประชาธิปัตย์

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 27-Nov-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

เมื่อวัน 26 พฤศจิกายน 2562
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ นำโดย คุรสุภัทรา นาคะผิว ผิวอำนวยการ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายความหลากหลาย เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายแรงงาน ตัวเแทนจากกลุ่มประชากรเปราะบาง ยื่นเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ...(ภาคประชาชน) ต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน
"รวมพลังต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเพศวิถี" รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเพศวิถี รักไร้รุนแรง Love with non violence ณ พรรคประชาธิปัตย์
งานนี้เป็นงานที่พรรประชาธิปัตย์จัดขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรง ต่อสตรีและเพศวิถี เนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล
สืบเนื่องจากเด็ก สตรี และคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นหนึ่งในประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีแนวโน้มถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง
จึงเป็นที่มาของการรวมตัวพี่น้องเครือข่ายกลุ่มประชากรเปราะบางและมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เพื่อยื่อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ในวันเดียวกันนี้
การยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ในครั้งนี้เป็นการเปิดช่องทางให้กฎหมายเข้าสู่สภาได้อีกทางหนึ่ง นับเป็นการเดินหน้าผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ที่จะทำให้เรามีโอกาสได้เห็นร่าง พ.ร.บ.นี้ออกมาบังคับใช้มากขึ้น
ขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้พื้นที่เราในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฯ ในงานเสวนา และยินดีหากได้ร่วมผลักดันสิ่งดีๆเพื่อสังคมไปด้วยกันในโอกาสต่อไป

หากท่านใดอยากร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) กับเรา สามารถ สแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารเข้าชื่อได้ที่นี่ (คลิ๊กที่ชื่อ พ.ร.บ.)
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.