สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดฯ ครั้งที่ 9

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 17-Dec-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

วันที่ 17 ธันวาคม ณ ห้องประชุม 999 โรงแรม ฮิพ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ต่อเนื่องจากเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ "ร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. ..." ระดับชาติ เมื่อ 16 ธันวาคม 62
คณะทำงานเพื่อพัฒนาร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดฯ พบกันอีกครั้ง ประชุมเพื่อนำข้อเสนอแนะ ความเห็น ข้อห่วงใย ที่ได้รับฟังจากเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ระดับชาติ มาหารือและปรับเนื้อหา ก่อนเขียนเป็นร่างฉบับสมบูรณ์
สำหรับในเวที การรับฟังความเห็นครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ภาพรวมผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการการของร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. ... โดยได้เสนอชื่อหน่วยงานที่มัความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม และแนะนำช่องทางหรือทางแนวปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ.ฯ และการแก้ปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังมีข้อกังวลและข้อห่วงใหญ่สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่น้อย
ข้อกังวลสำคัญที่ถูกพูดถึงในเวทีเป็นอย่างมาก คือ เรื่องผลกระทบเมื่อไม่เอาโทษกับผู้เสพ เช่น มาตรการ การควบคุมไม่ให้ผู้เสพเสพเกินขนาด หรือการควบคุมไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้ยา
ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมให้ความเห็นคือ ความชัดเจนของตัวบทกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ ควรใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน รวมถึงขั้นตอน ระเบียบวิธี การปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้กฎหมายจะได้นำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
หลังจากการประชุมในครั้งนี้อล้ว เราจะได้เห็นหน้าตาของ ร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. ... ฉบับนี้กันแล้ว และเมื่อถึงตอนนั้น ก็จะถึงเวลาที่พวกเราจะช่วยกันให้กฎหมายผ่านออกมาช่วย พี่น้องผู้ใช้ยา และแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศกัน!
หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. ...ฉบับนี้ อีกเมื่อไหร่แอดจะนำมาเล่าให้ฟังอยาแน่นอนจ้า

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.