สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เริ่มนำร่องแล้ว!! สำหรับระบบรับเรื่องรองเรียนและการคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 20-Dec-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

เริ่มนำร่องแล้ว!! สำหรับระบบรับเรื่องรองเรียนและการคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์
ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัสแวนด้า แกรนด์ นนทบุรี
กรมควบคุมโรค สำนักงานอัยการสูงสุด มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNAIDS) ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกการดำเนินงานลดการตีตราและเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ผ่านระบบระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ (Crisis Responses System : CRS) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาสังคมในพื้นที่นำร่องโดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม
ต่อเนื่องจาก การร่วมประชุมเพื่อวางกลไกและพัฒนาปรับปรุงระบบ ระหว่างคณะทำงานและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดจากส่วนกลาง มารับรู้และทำความเข้าใจกลไกร่วมกัน ก่อนที่จะเริ่มนำร่องระบบCRS ในพื้นที่ 14 จังหวัด อย่างเต็มรูปแบบ
(พื้นที่นำร่อง 14 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ตราด อุบลราชธานี พะเยา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา )
โดยระบบCRS จะเป็นฐานข้อมูลกลางที่จะช่วยผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลผู้ประสบปัญหา ช่วยลดขั้นตอนในการสอบถามข้อเท็จจริง และดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้เร็วยิ่งขึ้น
สำหรับรายชื่อหน่วยงานในพื้นที่นำร่องจะมีที่ไหนบ้าง เดี๋ยวแอดจะนำมาฝากที่หลังนะจ๊ะ
ขอบคุณภาพข่าวจาก สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.