สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

อัพเดตล่าสุด! การพัฒนาเครื่องมือยุติปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 24-Dec-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

เดินหน้ายุติปัญหาวัณโรคไปอีกหนึ่งก้าวจ้า!

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับสำนักวัณโรค 
จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค และรับฟังความคิดเห็นต่อเครื่องมือสำรวจสถานการณ์ตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 62 ณ ห้องประชุมโรงแรมฮิพ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

ครั้งนี้มีหน่วยงานที่ทำงานด้านวัณโรค ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค โดยคุณจารุณี ศิริพันธุ์ และทีมงานลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ผู้เคยป่วยเป็นวัณโรค และผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค(ผู้อยู่ใกล้ชิด คู่ ผู้อยู่ร่วมบ้าน) 

จากการศึกษาสถานการณ์ พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค คือ การขาดความรู้ ขาดข้อมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับวัณโรค และความเข้าใจผิดที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ความเชื่อ อีกทั้งกฎหมาย และนโยบายของภาครัฐกำหนดไว้อย่างชัดเจน เสริมความเชื่อที่ว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นโรคของคนจน มักมากับแรงงานข้ามชาติ ส่งผลพฤติกรรมและทัศนคติต่อตนเองของผู้ป่วย ไม่กล้าบอกใครว่าตนเองเป็นวัณโรค ทำให้ไม่มารักษา แยกตัวเองออกจากสังคม รู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า อยากตาย ทำให้การทำงานเพื่อควบคุม รักษา และยุติวัณโรคไม่ประลบความสำเร็จ 

ในช่วงถัดมา มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ได้เชิญ รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย นำเสนอเครื่องมือเครื่องมือสำรวจสถานการณ์ตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วม เพื่อนำไปปรับปรุงเครื่องมือสำรวจสถานการณ์ 

หลังจากได้ข้อคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานจะนำไปปรับปรุงเครื่องมือปและประชุมอีกครั้งก่อนจะนำเครื่องไปทดสอบในพื้นที่ต่อไป 

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะเอามาฝากแน่นอนจ้า อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะ

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.