สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

สานพลังยุติการเลือกปฏิบัติ

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 02-Mar-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

วันที่ 1มีนาคม2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดงาน “สานพลัง ยุติการเลือกปฏิบัติ” เนื่องในวันที่ 1 มีนาคม วันยุติการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ 

กิจกรรมวันนี้จะมีการปาฐกถาจากตัวแทนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จากกลุ่มประชากรต่างๆ และมีการมอบรางวัลแก่สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการที่ร่วมโครงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี ปีนี้สถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมากจากเอชไอวี/เอดส์เป็นอย่างไร เดี๋ยวแอดเอามาฝากให้ชมกันจ้า

ในช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นพิธีรับราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นมี คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ของเราด้วย 
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.