สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เอกสารชี้แจงจาก FTA Watch เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2563 เหตุใด ประเทศใทย จึงไม่ควรเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 11-May-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

เอกสารชี้แจงจาก FTA Watch เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2563
เหตุใด ประเทศใทย จึงไม่ควรเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP

ดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1x8dxXsIXzMCu_yhrBTziRzInjd9RGtky

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.