สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

จดหมายจาก กป.อพช. ถึง สภาพัฒน์ ชี้!แผนฟื้นฟูโควิด-19 ประชาชนต้องมีส่วนร่วม

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 20-May-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

คณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เขียนจดหมาย โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมลงนาม ถึงเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19

ในจดหมาย ได้เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่ทำแผนโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ขยายเวลาจัดทำโครงการเพื่อจัดทำรายละเอียดการดำเนินงาน รวมถึงเพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วม การทำประชาพิจารณ์ อย่างกว้างขวาง รวมถึงเปิดให้องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และพลังสังคมอื่นเข้าไปมีส่วนรวมในการดำเนินงาน และประกาศจุดยืนว่าองค์กรพัฒนาเอกชนยินดีช่วยเหลือรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.