สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ร่วมกับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน จัดทำกลไกรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิด้าน

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 25-Nov-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง


มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ร่วมกับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน จัดทำกลไกรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ หรือระบบ CRS (Crisis Response System) หรือในชื่อเล่นว่า ปกป้อง


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.