สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

มูลธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ พร้อมพตัวแทนเครือข่ายกลุ่มประชากรเปราะบาง เข้าพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 25-Nov-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์พร้อมด้วยทีมงานโครงการลดตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชากรเปราะบาง  พัฒนากลไกลคุ้มครองสิทธิในระดับพื้นที่ และผลักดันให้มีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และตัวแทนเครือข่ายกลุ่มประชากรเปราะบางตอการถูกเลือกปฏิบัติ เข้าพบประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อชีแจ้งหลักการและเหตุผลของร่างพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) และขอการสนับหนุนในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.