สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

#สถานีประชาชน 12 พ.ย. 63 :เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ เสนอร่าง พ.ร.บ.การเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 25-Nov-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง


รายการสถานีประชาชน วันที่ 12 พฤสจิกายน 2563 ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมพูดคุยในรายการประเด็นการตีตราและการเลือกปฏิบัติ และ พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล   
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.