สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ไลฟ์สด เวทีนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิด้านเเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปาะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ 2563

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 25-Nov-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ไลฟ์สด เวทีนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิด้านเเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปาะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ 2563
วันที่ 16 พ.ย. 2563 ณ โรงแรมไมด้า 

ช่วงเช้าช่วงบ่าย


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.