สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

องค์กรด้านเอดส์จี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกเลิก กฎ ก.ตร. ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ตามข้อเสนอของ กสม.

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 17-Sep-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

องค์กรด้านเอดส์จี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกเลิก กฎ ก.ตร. ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ตามข้อเสนอของ กสม.

วันที่ 17 กันยายน 2563 องค์กรด้านเอดส์นำโดยนายนิมิตร์ เทียนอุดม ประธานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.) นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และนางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกันแถลงข่าว
 โดยเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิก กฎ ก.ตร.ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) “สืบเนื่องจากมีกรณีร้องเรียนไปที่ กสม.ว่าเป็นผู้ใช้สิทธิทายาทตำรวจสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจ ผ่านทุกอย่าง แต่ไม่ได้รับการบรรจุ เพราะว่าตรวจสุขภาพแล้วพบติดเชื้อเอชไอวี โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ้างว่า กฎ ก.ตร. ปี 2548 ระบุคุณสมบัติต้องห้ามรับราชการตำรวจ ต้องไม่เป็นโรคเอดส์ ซึ่งต่อมามีการระบุเพิ่มเติมว่า ไม่ติดเชื้อเอชไอวีด้วย ทั้งที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 413/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มีมติว่ากรณีนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนและเป็นการเลือกปฏิบัติ” ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์กล่าว
ขณะที่ นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย กล่าวว่า “สถานการณ์โลกรวมถึงในประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้ว ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ได้รับการดูแลรักษา สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ แต่กฎ ก.ตร. ยังไม่ยอมเปลี่ยน ซึ่งไม่มีเหตุผลเลยที่การรับราชการตำรวจจะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเกณฑ์ จริง ๆ แล้วปัจจุบันมีข้าราชตำรวจที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี และยังที่ทำงานอยู่ในระบบ ก็ไม่ได้ถูกให้ออกจากราชการ นี่เป็นเรื่องน่าชื่นชม แต่ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และความก้าวหน้าทางอาชีพสิ่งนี้ยังคงเป็นคำถามใหญ่ว่า เขาได้รับอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นหรือไม่ ดังนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าการติดเชื้อเอชไอวีไม่ส่งกระทบต่อการทำงาน”
ซึ่งผู้แทนองค์กรด้านเอดส์ที่ร่วมแถลงข่าวออกความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า จะคอยติดตามความคืบหน้าในกรณีนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป และหวังให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐและมีหน้าที่รักษากฎหมาย เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ พร้อมกันนี้ในวันเดียวกัน ผู้แทนทั้ง 3 หน่วยงาน พร้อมด้วยประชาชนกว่า 30 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้ยกเลิก กฎ ก.ตร. ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ดังกล่าวด้วย
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.