สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

คำสั่งศุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่3/2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 10-Mar-2017

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

คำสั่งศุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่3/2560
เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

https://drive.google.com/file/d/0B2UX6ki2_r4wQjhKM1lINTZqeDA/view?usp=sharing

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.