สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้ประกันตนและผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมไปรับบริการสุขภาพ(รักษา/รับยา)ที่ไหนก็ได้ ! ในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 01-Jun-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ประกาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้ประกันตนและผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมทุกท่าน ในช่วงสถาการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการสุขภาพ(รักษา/รับยาต้าน)ที่โรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมได้ทุกแห่ง ใกล้ที่ไหนไปได้เลย
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.