สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อรัฐสวัดิการบุกทำเนียบ แถลงการณ์คัดค้านและประณามการปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 09-Feb-2021

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อรัฐสวัดิการบุกทำเนียบ แถลงการณ์คัดค้านและประณามการปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เครือข่ายภาคภาคประชาสังคมเพื่อรัฐสวัสดิการ รวมตัวกัน ณ บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อแถลงการคัดค้านและประนามการปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน

นับตั้งแต่ประชาชน 13,246 รายชื่อยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อประธานรัฐสภา ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2562 แล้วประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน จึงส่งร่างฯ ฉบับนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การรับรอง จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 15 เดือน
 กระทั่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายกรัฐมนตรีมีความเห็นอย่างเป็นทางการว่าไม่รับรองร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชนให้เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา โดยอ้างเหตุผลการตัดสินใจบนฐานความเห็นจากหน่วยงานราชการทั้ง 7 หน่วยงาน แต่ไร้ซึ่งเสียงของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียกับร่างกฎหมายฉบับนี้

การตัดสินใจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง การใช้อำนาจลิดรอนสิทธิของประชาชน และทำลายกระบวนการประชาธิปไตยที่ชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และข้าราชการ
ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายองค์กร และประชาชน จึงรวมตัวเพื่อประณามและคัดค้านต่อการบัญชาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานราชการทั้ง 7 องค์กรที่ไม่เห็นด้วยและปัดตกร่างกฎหมายของประชาชน และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจับตามองและส่งเสียงถึงนายกรัฐมนตรีให้นำร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชนกลับมาพิจารณาใหม่โดยเร็ว

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.