สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

สภาองค์กรของผู้บริโภค ทำข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าทุกสาย ย้ำ! รถไฟฟ้าเป็นบริการขนส่งมวลชนที่ทุกคนต้องขึ้นได้

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 09-Feb-2021

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

สภาองค์กรของผู้บริโภค ทำข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าทุกสาย ย้ำ! รถไฟฟ้าเป็นบริการขนส่งมวลชนที่ทุกคนต้องขึ้นได้ 

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.