สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ เดือนมกราคม 2566

สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ โดยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2566

• จำนวนเรื่องร้องเรียน 95 ครั้ง มีผู้เสียหายทั้งสิ้น 95 ราย

• แบ่งเป็นเพศชาย 82 เพศหญิง 4 และไม่ประสงค์ระบุเพศ 9 ราย

• จำแนกเป็นสัญชาติไทย 90 คน และ เมียนมาร์ 5 คน

• ดำเนินการช่วยเหลือเสร็จสิ้น 92 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย

โดยเรื่องร้องเรียนและขอคำปรึกษามากที่สุดในเดือนมกราคม 2566 คือ กรณีกระทรวงสาธารณสุขระงับการจ่ายยา PrEPและ PEPในคลินิกภาคประชาสังคม ซึ่งผู้เสียหายหลายรายระบุว่า การยกเลิกบริการดังกล่าว คือ การละเมิดสิทธิ ปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการป้องกันดูแลตัวเองของประชาชน

ผู้ร้องเรียนที่เป็นกังวลในการเข้าถึงบริการสุขภาพจึงร้องเรียนเพื่อให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาทบทวน การกระจายบริการในการจ่ายยา PrEP และ PEP ให้คงรูปแบบเดิมทันที

ขณะเดียวกัน ตลอดทั้งเดือนยังมีกรณีร้องเรียนเรื่องการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การถูกยึดเอกสารประจำตัวในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งกรณีถูกปฏิเสธการบริจาคเลือดจากสถานบริการด้วย