สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


• จำนวนเรื่องร้องเรียน 13 ครั้ง มีผู้เสียหายทั้งสิ้น 49 ราย
• แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 7 คน และไม่ประสงค์ระบุเพศ 37 คน
(สำหรับผู้เสียหายในกรณีเดียวกัน ที่มากกว่า 1 คน จะถูกบันทึก "ไม่ระบุเพศ")

• ดำเนินการช่วยเหลือเสร็จสิ้น 2 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 ราย

โดยเรื่องร้องเรียนและขอคำปรึกษามากที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการเร่งด่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คือ กรณีถูกบังคับให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ก่อนเข้าทำงานหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร

รวมทั้งถูกบังคับจับกุมโดยไม่มีหมายจับ และเจ้าหน้าที่บุกเข้าเคหะสถานโดยไม่มีหมายค้น จากการติดตาม เจ้าหน้าที่สงสัยว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือมีใช้สารเสพติด แต่สภาพเเวดล้อมการจับกุมนั้นมีการใส่กุญแจมือ และไม่อนุญาตให้ผู้ต้องสงสัยใส่เสื้อผ้า ก่อนนำตัวไปควบคมเพื่อทำการสอบสวน

กรณีนี้ ฝ่ายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

.
.
“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”
หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ
โทร.083 543 3608
สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601
สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211