สรุปเรื่องร้องเรียน เดือนสิงหาคม 66

Summary : สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

"หนักหน่วง รุนแรง กีดกันแบ่งแยกมันหมด...ไม่สนลูกใคร"

ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเอมดสิทธิจำนวน 13 กรณี มีจำนวนผู้เสียหายทั้งสิ้น 32 คน โดยแบ่งเป็น

- สิทธิด้านเอดส์ 3 คน

- สิทธิแรงงาน 22 คน

- สิทธิประกันสังคม 4 คน

- สิทธิทางเพศ 1 คน

- สิทธิอื่น ๆ 2 คน

หนักหน่วง รุนแรง

: น่าสงสัยเหลือเกินว่าสรุปแล้ว "รัฐไทย" จะเอายังไงกับผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวและยังคงมีศักยภาพ มีความสามารถ? เเม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองจะพยายามบอกให้ทุกฝ่าย "ให้โอกาส" แต่วิถีปฏิบัตินั้นราวกับกำลังเหยียบซ้ำย่ำกันให้จมดิน เมื่อมีการออกหลักเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติ คัดเลือกคนเข้าทำงานตัวหนาหราอยู่หน้ากระดาษว่า ต้องไม่เป็นผู้ต้องโทษ... หน่วยงานในสังกัดรัฐราชการเองยังไม่รับ ไม่เห็นหัวผู้คน แต่ทำไมยังทนรั้นสื่อสารต่อสังคมเรื่องการ "ให้โอกาส" เรื่องนี้จำเป็นต้องถึงเวลาทบทวน

กีดกันแบ่งแยกมันหมด...ไม่สนลูกใคร

: เหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานปราศจากหนทางที่จะยุติ สำหรับปัญหาการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าทำงานเนื่องจากอันเนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งถูกบังคับให้ตรวจเอชไอวี ก่อนเข้าทำงาน

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องชวนปวดใจเมื่อการดำเนินการด้านเอกสารของคนบางกลุ่มถูก "ห้ามแต่งตามเพศสภาพ" ... ทั้งที่หน้าตาในบัตรมันก็หน้าผู้ประสงค์จะทำ แต่ทำไมมาห้ามกันได้ ไม่เข้าใจ ?

หลากเรื่องหลายราวที่กล่าวมานั้น กำลังอยู่ระหหว่างรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการติดตามความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดต่อไป

.

.

“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”

หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ โทร. 083 543 3608

สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601

สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

www.aidsrightsthailand.com

#สิทธิมนุษยชน#สิทธิทางเพศ#เอดส์#สิทธิด้านเอดส์ #เอชไอวี#เลือกปฏิบัติ