สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ เดือนมกราคม 67

จะยุติเอดส์อยู่รอมร่อในปี พ.ศ. 2573 แต่สังคมไทยกับความ "เข้าใจ" ในการอยู่ร่วมกับสถานการณ์ด้านเอชไอวียังมีแต่เครื่องหมายคำถาม ไม่หนำซ้ำเรื่อง "ความรู้" ที่เราต่างยึดเอาความกลัวเป็นสรณะ

- กินเข้าวด้วยกันจะติดไหม ?

- ไปทำผมมาแล้วไม่เห็นช่างล้างหรือเปลี่ยนใบมีดโกนเลย จะติดไหม

- เข้าห้องน้ำสาธารณะถ้าคนก่อนหน้าที่เข้าติดเอชไแวีเราจะเสี่ยงไหม

มากมายหลายพันคำถามในหนึ่งวัน แต่นั่นไม่ร้ายกาจเท่ากับการที่เริ่มปีใหม่เเล้วแต่ยังมีการบังคับตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนเข้าทำงาน นอกจากนั้นคนในชาติยังจำเป็นต้องร่วมกันทำความเข้าใจว่า การเปิดเผยสถานะติดเชื้อเอชไอวีให้บุคคลที่สามทราบ โดยเจ้าตัวไม่ได้ยินยอมเป็นการ "ละเมิดสิทธิด้านเอดส์" วันนี้ เรามาสรุปเรื่องร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 15 เรื่อง รวมผู้เสียหาย 31 ราย โดยแบ่งเป็น

  • สิทธิด้านเอดส์ จำนวน 6 เรื่องผู้เสียหาย 6 ราย
  • สิทธิแรงงานจำนวน 4 เรื่องผู้เสียหาย 20 ราย
  • สิทธิประกันสังคมจำนวน 5 เรื่องผู้เสียหาย 5 ราย

... ไม่ลดลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวี่วัน ขอให้มันยังไม่ถึงคิวคุณที่ต้องกลายเป็นผู้ถูกละเมิด หากยังไม่คิดร่วมกันแก้ปัญหาในวันนี้

.

.

“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”

หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ โทร. 083 543 3608

สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601

สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211